Chính sách bảo mật

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của Site-Utility.club. Tại đây, chúng tôi phác thảo các loại thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc tham gia các cuộc thảo luận cộng đồng của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn.Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, cải thiện trang web của chúng tôi, gửi email định kỳ và trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web và tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn từ chối nhận email từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong email của chúng tôi.

Những thay đổi đối với Chính sách này

Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang này và ngày sửa đổi sẽ được cập nhật tương ứng.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].